کارخانه ، دفترمدیریت  مرکزی  و  فروش

تلفن کارخانه : 36300700 – 041

تلفن مشاوره و فروش اینترنتی : 66553373 – 021  

جهت اخذ مشاوره تخصصی محصولات : داخلی 112

جهت اخد اطلاعات در مورد فروش آنلاین و ارسال محصول : داخلی 130

 

آدرس کارخانه :

ایران – تبریز – کیلومتر 10 جاده تهران – 500 متر مانده به پلیسراه –

کارخانه پنبه هیدروفیل و باند و گاز تبریز – واحد لابراتوار نلا 04136300700

کد پستی : 5159193563