منو
سبد خرید شما

تماس با ما قبلی

کارخانه - دفترمدیریت  مرکزی  و  فروش

تلفن کارخانه : 36300242 - 041
تلفن مشاوره استفاده از محصول : 66553373 - 021  (داخلی 128)
فکس کارخانه : 36300626 - 041
آدرس کارخانه : ایران - تبریز - کیلومتر 10 جاده تهران - 500 متر مانده به پلیسراه -
 
کارخانه پنبه هیدروفیل و باند و گاز تبریز - واحد لابراتوار نلا
کد پستی : 5159193563
ایمیل: 

 

info[at]nela.ir :                  پست الکترونیکی مدیریت  کارخانه
      :  support[at]nela.ir پست الکترونیکی واحد تحقیق و توسعه و واحد تامین

 

online[at]nela.ir :                پست الکترونیکی واحد فناوری اطلاعات و فروشگاه اینترنتی
graphic[at]nela.ir:             پست الکترونیکی واحد تبلیغات و طراحی و چاپ 

اطلاع از داخلی های مورد نیاز

اپراتور  شماره 0  و  داخلی 105
مشاوره محصولات 
128

فروش اینترنتی 126

مدیریت 110
فروش 133
واحد شبکه و اینترنت  124
واحد طراحی 115 
واحد تامین و خرید 127

سایر تلفن های کارخانه  با کد شهر تبریز 041

36300241
36300242
36300245
36300246
36300626
36300627
36300700
36300701
36300702
36300703
36300704
36300705