پوست انسان به دلیل اینکه خارجی ترین لایه بدن است، همواره در معرض عوامل محیطی و آسیب قرار دارد. تصور کنید که پوستتان زخم شده است. در این صورت سیستم دفاعی بدن ترمیمی پوست را شروع کرده و دو حالت رخ می دهد. اگر این زخم سطحی باشد، ترمیم خیلی سریع و در عرض چند روز انجام می گیرد. اما اگر زخم عمیق باشد، هم ترمیم ان طولانی شده و هم اینکه منجر به تشکیل اسکار پوستی می گردد.