فرم نظرات ، پیشنهادات و انتقادات


اطلاعات تماس

کارخانه ، دفترمدیریت  مرکزی  و  فروش

تلفن کارخانه : 36300700- 041

تلفن مشاوره و فروش اینترنتی : 66553373 – 021  

جهت اخذ مشاوره تخصصی محصولات : داخلی 150

جهت اخد اطلاعات در مورد فروش آنلاین و ارسال محصول : داخلی 158

آدرس کارخانه : ایران – تبریز – کیلومتر 10 جاده تهران – 500 متر مانده به پلیس راه 

کارخانه پنبه هیدروفیل و باند و گاز تبریز – واحد لابراتوار نلا 

کد پستی : 5159193563