کارخانه ، دفترمدیریت مرکزی و  فروش

تلفن های تماس با کارخانه و داخلی های کارخانه

 

 

آدرس کارخانه :

ایران – تبریز – کیلومتر 10 جاده تهران – 500 متر مانده به پلیس راه –
کارخانه پنبه هیدروفیل و باند و گاز تبریز
واحد لابراتوار نلا 04136300700
کد پستی : 5159193563