کارخانه ، دفترمدیریت مرکزی و  فروش

تلفن های تماس با کارخانه و داخلی های کارخانه

 

  • تلفن کارخانه : 36300700 – 041

  • تلفن مشاوره و فروش اینترنتی : 66553373 – 021  

  • جهت اخذ مشاوره تخصصی محصولات : داخلی 150

  • جهت اخد اطلاعات در مورد فروش آنلاین و ارسال محصول : داخلی 158

 

آدرس کارخانه :

ایران – تبریز – کیلومتر 10 جاده تهران – 500 متر مانده به پلیس راه –
کارخانه پنبه هیدروفیل و باند و گاز تبریز
واحد لابراتوار نلا 04136300700
کد پستی : 5159193563